1. Landgoed Eysinga State neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 23 jaar. De huurders dienen 23 jaar of ouder te zijn.(Accommodaties type Meer van Eysinga minimale leeftijd 30 jaar) Landgoed Eysinga State behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. Landgoed Eysinga State zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk of digitaal aan u bevestigen en factureren. Indien u een boeking via onze website heeft gemaakt, stellen wij u hiervoor een digitale factuur beschikbaar. Alleenreizende jeugd en jongeren zijn niet toegestaan. Ons bedrijf richt zich met name op senioren en gezinnen met kinderen. Het gehele bedrijf is daar op ingesteld. Daarom wordt er door het recreatieteam en de horeca met name ingespeeld op de behoefte van de aangegeven doelgroepen. Disco’s e.d. worden daarom niet georganiseerd. Boekingen kunnen door ons, ook bij aankomst, worden geannuleerd indien blijkt dat u niet voldoet aan de hierboven beschreven doelgroep.

2. Boekingen van onder andere groepen, verenigingen, scholen en stichtingen kunt u uitsluitend telefonisch maken. Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding of situering van de door u gewenste huuraccommodaties of kampeerplekken. Landgoed Eysinga State houdt zich te allen tijde het recht voor om bepaalde groepen – zonder opgaaf van reden – te weigeren. Daarnaast heeft Landgoed Eysinga State altijd het recht om een eventuele borg te vragen.

3. De prijzen die op www.eysingastate.nl gepubliceerd staan zijn niet bindend. Landgoed Eysinga State behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een wijziging van de energieprijzen. Gedurende de looptijd van de tarieflijsten behoudt Landgoed Eysinga State zich het recht voor om de kortingsregelingen te wijzigen. Boekingen zijn uitsluitend geldig indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden zoals op de factuur aangegeven.

4. Mede aan het gedrag van onze gasten, zowel op ons terrein als daar buiten, beoordeelt men ons bedrijf. Vandaar dat wij nauwlettend toezien op de handhaving van het reglement. Hier zullen de door ons aangewezen personen controle op uitoefenen. Deze personen hebben het recht u op een beschaafde manier op het bestaan van deze regels te wijzen. Bij overtreding behouden wij ons het recht voor, zonder opgaaf van redenen, de aangewezen plaats terug te nemen.

5. Kinderen onder 8 jaar mogen zich niet zonder begeleiding van een volwassene bij de sanitair gebouwen bevinden. Ook is het niet toegestaan om kinderen in de sanitair gebouwen te laten spelen.

6. Alcoholische dranken mogen alleen genuttigd worden op uw eigen plaats/ accommodatie of in de horecagelegenheid, dus niet op de openbare plekken. Al onze accommodaties alsmede de openbare ruimtes houden we graag rookvrij.

7. Vanaf 22.00 uur tot de volgende ochtend 7.30 uur hanteren wij avondrust Er mogen in die periodes geen auto’s op het kampeerterrein rijden. Rijd overdag slechts in uiterste noodzaak over het terrein. De maximale toegestane rijsnelheid is 5 km per uur. Het rijden met bromfietsen, scooters en dergelijke is niet toegestaan. Alle muziek, radio, cd en ander geluid, in welke vorm dan ook, mag op minimale sterkte aanstaan. Houdt u rekening met uw eventuele buren.

8. In verband met de aanwezigheid van ondergrondse leidingen voor o.a. water en elektriciteit is het niet toegestaan om kuilen en geulen te graven. De beplanting mag op geen enkele wijze worden beschadigd of benadeeld (niet tussendoor lopen, afsnijden, waslijnen spannen etc.).

9. Bezoekers van onze gasten zijn welkom, maar dienen zich uiteraard aan de regels te houden die gelden voor onze ingeschreven gasten. De eventuele auto kan op het parkeerterrein worden geplaatst. Voor de naleving van de geldende gedragsregels zijn onze ingeschreven gasten verantwoordelijk.

10. Uw huisdier is welkom, maar dient wel aangelijnd te zijn. Het uitlaten is buiten het vakantiepark mogelijk. We verzoeken u vriendelijk doch dringend de uitwerpselen zelf direct op te ruimen. Ook uw eventuele huisdier dient te worden aangemeld bij een boeking of aankomst. Niet in alle accommodaties zijn huisdieren toegestaan. Heeft u hier vragen over neemt u dan contact op met de receptie.

11. Voetballen en diverse andere sportactiviteiten zijn toegestaan op het daarvoor aangegeven terrein.

12. Landgoed Eysinga State stelt zich niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal in wat voor vorm of omvang dan ook. Een ieder is in alle opzichten voor eigen rekening en risico op het park.

13. Voor 5 % van het huurbedrag van uw reservering kunt u bij eventuele calamiteiten een onaangename financiële verrassing voorkomen. Als u wegens ziekte of andere dringende familieomstandigheden niet in staat bent om uw vakantie bij ons te vieren, dan krijgt u uw reeds betaalde bedrag teruggestort. Voor eventuele nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de receptie.

14. Landgoed Eysinga State is een echt vakantiepark. Het verhuren van een jaarplaats wordt alleen toegestaan aan diegene die de jaarplaats ook als vakantieplek benut. Een verblijf met een permanent karakter is verboden en wordt zo nodig gemeld bij controlerende instanties. De inrichtingseisen van een jaarplaats zijn te verkrijgen bij de receptie die u na het maken van een afspraak hiervoor mondeling toegelicht krijgt. De inrichtingseisen zijn altijd conform de richtlijnen van de Gemeente de Fryske Marren.

15. Indien u onverhoopt gebruik moet maken van hulpdiensten zoals brandweer, ambulance, politie of huisarts, dan dient u dit altijd te melden bij de receptie. Landgoed Eysinga State kan u en de hulpdiensten alleen op een adequate wijze van dienst zijn indien wij op de hoogte zijn van uw melding. Ook na sluitingstijd van de receptie dient u ons in te lichten van uw meldingen. U kunt ons 24-uur per dag bereiken via het algemene nummer +31 513431361.

16. Het plaatsen van zgn. partytenten t.b.v. gemeenschappelijk gebruik is niet toegestaan. Het plaatsen van zwembaden is eveneens niet toegestaan.

17. Zwemmen is op eigen risico en duiken is verboden. De vaarsnelheid op het water in en rondom Landgoed Eysinga State is maximaal 4 km per uur, in verband met de golfslag in de vaarten.

18. Houdt bij het plaatsen van uw kampeermiddel rekening met uw buren. Denk bij het plaatsen hiervan aan de oppervlakte van uw plaats. Laat geen scheerlijnen, windschermen of bijzettentjes uitkomen op de plaats van uw buren.

19. Open vuur is niet toegestaan.