Annuleringsvoorwaarden

(Aan)betaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. De aanbetaling bedraagt een minimum bedrag van € 50,- per persoon. Het restant van de reissom moet uiterlijk 31 dagen vóór de aankomst dag in het bezit zijn van het Landgoed Eysinga State. Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

In welke gevallen bent u verzekerd?

U bent in de volgende gevallen verzekerd voor annuleringskosten:

 1. U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
 2. Een familielid in de derde graad overlijdt.
 3. U of uw partner ontdekt na het boeken van de reis zwanger te zijn en dit heeft directe gevolgen voor uw geboekt verblijf.
 4. U, een medeverzekerde, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
 5. U krijgt binnen dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning. U bent ook verzekerd, als u tijdens uw reis aanwezig moet zijn bij de overdracht van uw bestaande woning. Maar alleen als u geen invloed heeft op de opleverings- of overdrachtsdatum.
 6. U wordt buiten uw schuld werkloos en verliest daarmee een dienstverband.
 7. U krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en uw nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte verblijf, omdat u op de geplande reisdagen bij hem aanwezig moet zijn. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden.
 8. Uw duurzame relatie of huwelijk wordt onverwacht ontbonden. Onder ‘een duurzame relatie’ verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden.
 9. Het privévervoermiddel waarmee u de reis zou maken, valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis uit door een van buiten komend onheil. Dit voertuig kan niet op tijd worden vervangen of gerepareerd. Een ‘van buiten komend onheil’ is bijvoorbeeld een aanrijding, storm of diefstal. Pech, mechanische storing en dergelijke vallen hier niet onder. 10. U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt. Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.

Opzegging door de reiziger (annulering)

Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal Landgoed Eysinga State de reiziger naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • Tot en met 43 dagen voor de aankomstdatum: 10% van de reissom;
 • Van 42 tot en met 29 dagen voor de aankomstdatum: 40% van de reissom;
 • Van 28 dagen tot en met de laatste dag voor de aankomstdatum: 90% van de reissom;
 • Voor de latere annulering of bij het niet verschijnen wordt de volledige reissom in rekening gebracht.